Izjava privatnosti

BTnet/Taormina, pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti), svojih korisnika u skladu s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Zaštita privatnosti korisnika ključni je dio telekomunikacijskog i organizacijskog sustava BTnet-a/Taormine u svrhu postizanja najoptimalnije razine pružanja usluga i proizvoda uz poštivanja temeljnih prava korisnika. BTnet/Taormina prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje osobne podatke korisnika, izravno ili putem svojih poslovnih partnera prilikom korištenja ili pružanja usluga i proizvoda BTnet-a.

Načela obrade osobnih podataka kojih se pridržavamo

a) Zakonita obrada – Osobni podaci obrađuju se u skladu sa utvrđenim zakonitim svrhama obrade.

b) Poštena obrada – Ispitanici na lako dostupan i razumljiv način moraju biti upoznati sa svrhom i načinima na koji se njihovi osobni podatci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju i čuvaju.

c) Transparentna obrada – Btnet/Taormina omogućuje ispitanicima ostvarivanje njihovih prava, uključujući upute i pomoć pri ostvarivanju prava.

d) Ograničenje količine podataka – Osobni podatci obrađuju se samo u određenu i zakonitu svrhu te se ne obrađuju na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika. Osobni podaci se obrađuju samo u količini i opsegu koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

e) Sigurnost i kontrola  – Osobni podatci obrađuju se na siguran način, uključujući uspostavu organizacijskih i tehničkih mjera i procesa za zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, uključujući i ograničenje pristupa odnosno ovlaštenja za pristup obradi osobnih podataka u mjeri u kojoj je to nužno. 

f) Potpunost i točnost osobnih podataka – Osobni podatci koji se obrađuju moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bi se osigurala potpuna zaštita osobnih podataka te spriječile eventualne zloupotrebe. 

g) Ograničeno vrijeme pohrane – Osobni podatci se pohranjuju onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe obrade, osim u slučaju kada je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. 

Na koji način prikupljamo osobne podatke?

 1. Prikupljanje podataka izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika (npr. Podnošenje zahtjeva, komunikacija Korisnika s BTnet-om/Taorminom, posjećivanjem mrežnih stranica, kupovinom proizvoda, kupovinom proizvoda i sl.)
 2. Automatsko prikupljanje podataka kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode BTnet-a/Taormine (upotrebom proizvoda i usluga od strane Korisnika)
 3. Podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora (npr. Podaci iz telefonskog imenika, javno dostupnih servisa i sl.)

Koje osobne podatke prikupljamo?

a) Osobne podatke

b)  Prometne podatke

c)   Podatke o korištenju proizvoda i usluga

d)    Mjerne podatke s terminalne opreme

e)  Podatke o navikama korištenja elektroničkim komunikacijama općenito: npr. korištenje      usluga trećih strana putem BTnet mreže

f)  Podatke prikupljene putem tzv. Kolačića

U koje svrhe obrađujemo osobne podatke?

 1. Izvršenje Ugovora
 2. Ispunjenje zakonske obveze
 3. Zaštita interesa BTnet-a/Taormine i/ili Korisnika – radi sprečavanja zlouporaba, unaprjeđenja usluga i proizvoda i osiguravanja sigurnosti Korisnika
 4. Objava u javnom telefonskom imeniku
 5. Izravna promidžba usluga i proizvoda – U svrhu optimiziranja korisničkog doživljaja, BTnet/Taormina može koristiti sve kontaktne podatke Korisnika za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama i proizvodima BTneta-a/Taormine putem svih kanala za promidžbu, osim ako Korisnik ne odredi drugačije.
 6. Provjera boniteta

Privole i sustav upravljanja privolama

Privola mora biti:

a) Dobrovoljna 

b) Određena 

c) Informirana 

d) Nedvosmislena 

BTnet vodi sustav upravljanja privolama u svrhu dokazivanja postojanje pravne osnove za obradu osobnih podataka koji se temelje na privoli.

Kada i pod kojim uvjetima se vaši podaci prenose?

a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda);

b) ako je za obavljanje pojedinih poslova angažiran izvršitelj obrade kao tzv. Podizvođač.  Podizvođač djeluje isključivo po nalogu BTnet-/Taormine te je BTnet/Taormina obvezan osigurati sve mjere zaštite podataka Korisnika.

c) ako je druga osoba nositelj Korisničkog ugovora za usluge koje upotrebljava Korisnik (npr. najmodavac kao nositelj priključka, član domaćinstva ili bliski srodnik kao nositelj ugovora ili poslodavac kao nositelj poslovne tarife);

d) ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima;

e) na temelju privole Korisnika.

Zaštita i sigurnost

BTnet/Taormina kontinuirano provodi organizacijske i tehničke mjere radi osiguranja zakonite obrade osobnih podataka te zaštite osobnih podataka, polazeći od prirode, opsega i svrhe obrade te rizike za prava i slobode ispitanika.

U svrhu zaštite osobnih podataka primjenjuju se najviši standardi informacijske sigurnosti, te se obvezuju zaposlenici BTnet-a/Taormine na njihovu dosljednu primjenu.

Koja prava vam pripadaju kao korisniku?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba će se primjenjivati u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti. Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

 • Pravo na pristup (Članak 15) – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati s BTnet-om/Taorminom te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podatci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.
 • Pravo na ispravak (Članak 16) – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
 • Pravo na brisanje (Članak 17) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je BTnet/Taormina nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
 • Pravo na ograničenje obrade (Članak 18) – može se od BTnet-a/Taormine zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka (Članak 20) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
 • Pravo na prigovor (Članak 21) – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.
 • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) (Članak 22) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
 • Pravo na pritužbu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, na ovoj stranici omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom BTnet-u uz uvjet istodobne identifikacije ispitanika:

 • Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje 
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak 
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade 
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na prenosivost podataka 
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor 
 • Zahtjev za ostvarivanjem prava na automatizirano donošenje odluka 
 • Zahtjev za ostvarivanjem prava na neunošenje podataka au javni imenik 

Za sva pitanja u vezi s zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka te gore navedene Zahtjeve  možete zatražiti putem elektroničke pošte: zastita.podataka@btnet.hr ili na broj telefona: +38514004351.

Besplatni info telefon

BTNET d.o.o

Dubravkin trg 5, Zagreb
OIB: 66066270657

Poslovnica

KONTAKT INFORMACIJE

BESPLATNI TELEFON

INFORMACIJE I REKLAMACIJE

PRODAJA

POSLOVNICA ZA RAD S PRETPLATNICIMA

RADNO VRIJEME

Pon-pet 8.00-16.00

Nešto Vas zanima?

Kontaktirajte me!

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.