Indeksna klauzula

U skladu s primjenjivom regulativom od 1. lipnja 2024. BTnet je promijenio Opće uvjete
poslovanja BT NET d.o.o, Uvjete korištenja pojedinih usluga i Cjenik za ugovorene usluge.
Navedene izmjene odnose se na uvođenje indeksne klauzule koja omogućuje usklađivanje mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije i deflacije. Stopa inflacije/deflacije mjeri se Indeksom potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS) svake godine u siječnju, a predstavlja godišnji prosječni indeks potrošačkih cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u prethodnoj godini.


U slučaju primjene indeksacije i usklađivanja cijena, BTNet će Vas obavijestit najkasnije 30 dana prije primjene novih cijena.

Indeksacija se primjenjuje samo na mjesečne naknade usluga paketa, što znači da se ne primjenjuje na jednokratne naknade, mjesečne rate za obročnu otplatu i sl.


S obzirom na promjene, imate pravo na raskid ugovora bez naknade u roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti o izmjeni.

Izvadak iz Općih uvjeta:
ČLANAK 10.
(15) BTNET je ovlašten mijenjati cijene te se obvezuje objaviti ih i učiniti dostupnima svojim Pretplatnicima usluga u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da BTNET ima pravo, a u slučaju deflacije, obvezu jednom godišnje uskladiti cijene s indeksom potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj,
odnosno s prosječnom godišnjom stopom inflacije za prethodnu godinu koju početkom tekuće godine objavljuje Državni zavod za statistiku (dalje: DSZ), a koji predstavlja godišnji prosječni indeks potrošačkih cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u prethodnoj godini. Ako je stopa inflacije negativna, BTNET će smanjiti mjesečne
naknade na koje se primjenjuje indeksna klauzula najkasnije u roku od 90 dana od dana objave indeksa potrošačkih cijena. Ako je stopa inflacije pozitivna, BTNET ima pravo povećati iznos mjesečnih naknada na koje se primjenjuje indeksna klauzula, najkasnije do kraja iste kalendarske godine u kojoj je objavljen indeks potrošačkih
cijena. Indeksacija se primjenjuje na mjesečne naknade usluga koje su tako označene u Cjeniku i Uvjetima korištenja posebne ponude ugovorenih usluga. Najveća moguća primjenjiva stopa povećanja cijena bez prava na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid iznosi 10%. Slijedom navedenog, u slučaju povećanja cijena
prema stopi koja je manja ili jednaka 10%, a koja nije veća od primjenjive stope inflacije koju je objavio DZS, Pretplatnik nema pravo raskida ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. BTNET se obvezuje obavijestiti Pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem 30 dana prije promjena mjesečnih naknada temeljem ovog
članka.

Besplatni info telefon

BTNET d.o.o

Dubravkin trg 5, Zagreb
OIB: 66066270657

Poslovnica

KONTAKT INFORMACIJE

BESPLATNI TELEFON

INFORMACIJE I REKLAMACIJE

PRODAJA

POSLOVNICA ZA RAD S PRETPLATNICIMA

RADNO VRIJEME

Pon-pet 8.00-16.00

Nešto Vas zanima?

Kontaktirajte me!

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.