Dubravkin trg 5, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Poslovni korisnici

BTnet nudi najpovoljnija telekomunikacijska rješenje za male tvrtke!

Usluge za poslovne korisnike namijenjene su malim tvrtkama kojima jednostavni i financijski isplativi paketi usluga zadovoljavaju sve telekomunikacijske potrebe.

Usluge telefona i interneta moguće je proširiti uslugom digitalne televizije.

Zašto izabrati BTnet Office Base?

  1. BTnet može smanjiti vaše troškove za telefon i internet do 50% niže od uobičajenih
  2. Istovremeno koristite internet i dvije neovisne telefonske linije i dva broja s uključenih 120 minuta prometa prema nacionalnim fiksnim mrežama na svakom broju
  3. BTnet Office Base omogućuje neograničene internet aktivnosti (FLAT) brzinom do 100 Mbps ovisno o izboru paketa i tehničkoj ostvarivosti
  4. Korištenje postojeće linije i broja se zadržava i bez naknade prenosi u BTnet mrežu
  5. Obračunska jedinica je sekunda za telefoniranje prema svim lokalnim i međunarodnim destinacijama