Radnička cesta 48, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Često postavljena pitanja

Kako se izvodi kabelska instalacija?

Kabelska instalacija u objekt dolazi podzemnim DTK vodom i uvodi se u prizemlje zgrade, gdje se postavlja prespojni ormar. Dalje se u objektu koriste postojeći slobodni kapaciteti cijevi, a priključenje je moguće i putem postojećeg koaksijalnog kabela koji je u vlasništvu stanara koji želi priključenje na kabelsku mrežu. Instalacija se izvodi u skladu s Zakonom o telekomunikacijama i pravilima struke.

Isključuje li BTnet postojeći antenski sustav?

Ne. BTnet ne koristi instalaciju i opremu koja je u funkciji postojećeg antenskog sustava, kabelska mreža radi na principu drugačije tehnologije od one koja se koristi za antenske sustave. Uz dozvolu stanara koji zahtijeva priključenje na kabelsku mrežu, BTnet može za priključenje na kabelsku mrežu upotrijebiti postojeći kabel koji je spojen u stanu kako bi postupak priključenja bio jednostavniji za stanara.

Koliko se dugo čeka na priključenje nakon što se potpiše ugovor?

Btnet će priključiti korisnika u mrežu i omogućiti mu korištenje u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mogu li sam/sama odabrati programe iz programskih paketa prema svojoj želji?

Nažalost, to nije moguće. Programski paketi osmišljeni su prema određenom obrascu i nije ih moguće mijenjati, odnosno nije moguće odabrati samo određene programe iz jednog paketa i drugog paketa te spajati ih prema želji.

Zašto moram i dalje plaćati hrt pristojbu, ako sam korisnik kabelske televizije?

Mjesečna je pristojba naknada koju plaćaju vlasnici prijamnika u Republici Hrvatskoj za funkcioniranje javnog radiotelevizijskog servisa koji prema njima ima posebne, zakonom precizno određene obveze.

Mogu li podstanari u unajmljenom stanu ostvariti priključenje na BTnet?

Najmoprimci mogu ostvariti priključenje na BTnet-ovu mrežu uz pisanu suglasnost vlasnika stana.

Koliko često mogu mijenjati programski paket?

Mijenjanje programskog paketa ovisi o ugovornoj obvezi.

Kako se naplaćuju usluge BTnet-a?

Računi za usluge izdaju se mjesečno za tekući mjesec s dospijećem plaćanja do 25 og u mjesecu. Ukoliko koristite paket koji uključuje uslugu telefona račun se plaća za protekli mjesec.

Na koliko tv prijemnika mogu priključiti kabelsku televiziju?

Svaki korisnik sam odlučuje o broju prijemnika koje želite priključiti. Izrada dodatne instalacije naplaćuje se prema cjeniku BTnet-a, a naknada se naplaćuje samo za jedan TV prijemnik.

Mogu li priključak preseliti na neku drugu adresu?

Pretplatnik može promijeniti lokaciju isporuke usluge ako na novoj lokaciji postoji BTnet mreža, te ako ne postoje otvorene stavke prema financijskoj kartici. Preseljenje priključka naplatiti će se prema važećem cjeniku BTneta.

Bit ću odsutan određeno vrijeme iz stana. Mogu li staviti u mirovanje svoj priključak?

Kod nas možete pisanim putem zatražiti uslugu  privremenog isključenja .  Privremeno isključenje ne može trajati duže od 3 mjeseca unutar jedne godine.  Istekom perioda privremenog isključenja, sve aktivne usluge će se automatski reaktivirati.

Je li BTnet dužan pronaći tv programe prilikom priključenja?

BTnet prilikom aktivacije usluge vrši programiranje dvb-c recivera, odnosno tv prijemnika kako bi se utvrdilo da li sve usluge uredno rade. Svako sljedeće programiranje koje će biti izvršeno na zahtjev korisnika naplaćuje se prema važećem BTnet cjeniku.

Kako mogu raskinuti ugovor sa BTnetom?

Ugovor se raskida pisanim putem, sa vlastoručnim potpisom nositelja ugovora, te kao prilog osobna iskaznica, pod uvjetom da je isti zaprimljen u BTnetu najkasnije 5 radnih dana prije isteka kalendarskog mjeseca. U protivnom ugovor će se otkazati sa sljedećim mjesecom,  a o čemu će pretplatnik biti obaviješten pisanim putem.

Ako želim koristiti telefon ili internet preko BTnet-a, koristim li postojeći telefonski priključak?

Ukoliko želite koristiti navedene usluge preko BTnet-a, koristite BTnet-ovu, a ne postojeću telefonsku infrastrukturu koju ste koristili do sada. BTnet ne ovisi o infrastrukturi drugih operatora jer je izgradio individualnu TK mrežu, koja je spojena preko BTnet-ove centrale i preko nje dobivate signal direktno u svoj dom.

Tko i na koji način spaja modem za korištenje usluge telefona i interneta?

Instalaciju, nadzor i održavanje modema izvodi tehnička služba BTnet-a i ta je usluga besplatna. Korištenje usluge moguće je isključivo uz naš modem koji se prethodno programira za rad na BTnet-ovoj mreži.

Je li moguće koristiti BTnetov modem na više računala?

Modem se bazno spaja kabelima na jedno računalo, odnosno četiri ovisno o sustavu . Ukoliko želite koristiti više računala moguće je uzeti u najam/otkup bežični router.

Je li brzina interneta garantirana?

Korisnici imaju tzv. „best effort” uslugu koja ne garantira brzinu internet usluge.

Mogu li preko BTnet-a dobiti e-mail adresu?

Korisnici usluge interneta mogu otvoriti poštanski sandučić veličine 20MB.

Što ako želim koristiti svoju staru e-mail adresu preko BTnet-a?

To je moguće uz promjenu parametara elektronske pošte u programu Vašeg računala.

Koliko se telefonskih linija može koristiti preko jednog modema?

Jedan priključak podrazumijeva i korištenje jednog modema koji podržava 2 telefonske linije (broja).

Mogu li dobiti ispis poziva?

Naravno, ukoliko zatražite uslugu ispisa poziva primiti ćete ga uz svaki sljedeći račun.

Mogu li zadržati postojeći broj?

Ukoliko želite zadržati postojeći broj potrebno je potpisati Jedinstvenu izjavu krajnjeg korisnika o raskidu ugovora sa postojećim operatorom, te Zahtjev za prijenos broja u BTnet mrežu, a kao prilog dostaviti osobnu iskaznicu nositelja telefonske linije.

Koliko se dugo čeka prijenos broja?

Prijenos broja se vrši u periodu definiranom HAKOM pravilnikom. Broj koji se prenosi mora biti aktivan i „slobodan“, a ukoliko postoji ugovorna obveza prema postojećem operateru potrebno je podmiriti penalizaciju.

Kako ću znati je li broj prenesen u BTnet mrežu?

O točnom vremenu prijenosa broja BTnet će telefonskim putem kontaktirati krajnjeg korisnika.

Ukoliko koristim uslugu telefona od BTnet-a, plaćam li naknadu pristupnom operatoru?

BTnet ima izgrađenu vlastitu infrastrukturu putem koje pruža uslugu i samim time je sam sebi pristupni operator. Korisnik plaća naknadu samo BTnet-u.

Call Now ButtonNazovite nas!