Radnička cesta 48, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

NE MOŽE BITI JEFTINIJE

Sada duge telefonske rasprave više nisu problem! Uz nove BTnet  pakete, pričajte više i duže.

Odaberi paket po svojoj mjeri i uživaj u BTnet promociji ove jeseni

3 Play Super Classic: 199,00 kn  sada 99,50 kn!

  • Standardni FLAT pozivi prema svim nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj*
  • Flat net do 100/8 Mbps**
  • 40 TV kanala

2 Play Classic

Tv/ tel opcija: 159,00 kn sada 79,50 kn! 

  • Standardni FLAT pozivi prema svim nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj*
  • 40 TV kanala

 

Net/ tel opcija: 159,00 kn sada 79,50 kn! 

  • Standardni FLAT pozivi prema svim nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj*
  • Flat net do 100/8**

Net/TV opcija: 159,00 kn sada 79,50 kn! 

  • 40 TV kanala
  • Flat net do 100/8 Mbps**

 

*Standardni Flat pozivi odnose se na uobičajenu potrošnju korisnika. Uobičajena potrošnja korisnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim nepokretnim (fiksnim) mrežama od 00:00 do 24:00 sata, svakim radnim danom, subotom, nedjeljom i državnim blagdanom. Uobičajena potrošnja ne smatra se potrošnja koja prelazi 2000 minuta – tzv. Pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 2000 minuta prema nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, pozivi će se obračunati prema definiranoj cijeni u Btnet Cjeniku. Standardni flat pozivi ne odnose se na pokretne mreže, međunarodne pozive i pozive prema brojevima sa posebnom naplatom. Uspostava za pozive iznosi 0,15 kn (PDV uračunat u cijenu)

 

**Prvih 90 dana nakon toga brzina je do 30/5 Mbps

Call Now ButtonNazovite nas!