Radnička cesta 48, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Telefon

BTnet telefonska usluga je standardna na tržištu. Osim povoljnih tarifnih opcija pruža i mogućnost korištenja jedne ili dvije telefonske linije bez mjesečne pretplate.

Paketi uključuju 2000 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Uspostava poziva iznosi 0,15 kn. Na taj način korisnik plaćenu naknadu koristi u potpunosti.

Paketi:

  • Telefon
  • Telefon + Televizija
  • Telefon + Internet
  • Telefon + Televizija + Internet

Prekoračenje uključenog limita obračunava se unutar dvije tarife:

  1. 7.00 – 19.00 – 0,18 KN/min*
  2. 19.00 – 7.00 – 0,09 KN/min*

*Cijena je izražena bez PDV-a.

Naknada za uspostavu poziva se ne naplaćuje.

Prekoračenje uključenog limita u određenom paketu obračunava se po cijeni ostvarenih razgovora navedenih tarifnih opcija.

Dodatna telefonska opcija DIJASPORA omogućava 30 minuta besplatnih razgovora sa inozemstvom.

Call Now ButtonNazovite nas!