Radnička cesta 48, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Internet

 

Uz BTnet internet uslugu korisnik se ne treba zamarati potrošnjom! Bilo da se koristi kao jedinstvena usluga ili u sklopu paketa, internet promet je uvijek NEOGRANIČEN – (FLAT), po fiksnoj mjesečnoj cijeni.

Brzina je jednaka u svim paketima, pojedinačno ili kombinirano te iznosi 70/35 – 100/50 (navedeni upload je mogući na područjima gdje to infrastruktura dozvoljava).

Paketi:

  • Internet
  • Internet + Telefon
  • Internet + Televizija
  • Internet + Televizija + Telefon

Internet pristup je moguć bez korištenja telefonske linije.

Nazovite nas!