Dubravkin trg 5, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Televizija + Telefon

Kratko i jasno, samo televizija i telefon!

2play

TV/TEL S

dostupno i bez ugovorne obveze

kabelska televizija

DVB-C nepotreban

HFC/100% optika

2000 minuta**

u fiksnoj HR mreži

prikaz broja

159,00  203,00

mjesečno

2play

TV/TEL m

dostupno i bez ugovorne obveze

digitalna televizija

DVB-C prijemnik

HFC/100% optika

120 minuta

u fiksnoj hr mreži

prikaz broja

159,00  178,00

mjesečno

Više informacija o usluzi BTnet TELEVIZIJA

BTnet televizija uključuje 40 kabelskih te 110 digitalnih programa koji se mogu koristiti individualno ili u paketima s drugim uslugama.

Osim nacionalnih televizijskih programa, tu je izbor regionalnih i lokalnih programa te svjetska televizijska produkcija. Programski sadržaj je s prijevodom na hrvatski jezik.

Kako bi uslugu što bolje prilagodili našim korisnicima, u ponudi je više programskih i tematskih paketa:

  • Televizija
  • Televizija + Internet
  • Televizija + Telefon
  • Televizija + Internet + Telefon

Paket kabelske televizije uključuje 40 programa. Prednost klasične distribucije je što se usluga može koristiti na više TV prijemnika istovremeno, bez dodatnih uređaja, a plaća se samo jedna pretplata.

Digitalna televizija omogućuje potpun vizualni užitak, jer već u osnovnoj opciji nudi čak 110 programa. U cijenu naknade paketa uključen je jedan DVB-C uređaj, a postoji mogućnost korištenja na više TV prijemnika uz dodatno plaćanje samo 19,00 kn mjesečno po prijemniku.

DodatnaTV opcija: Premium paket programskog sadržaja za odrasle s roditeljskom zaštitom.

Više informacija o usluzi BTnet TELEFON

BTnet telefonska usluga je standardna na tržištu. Osim povoljnih tarifnih opcija i najpovoljnije tarife namijenjene međunarodnim pozivima, pruža i mogućnost korištenja jedne ili dvije telefonske linije bez mjesečne pretplate. Paketi uključuju 120 ili 2000 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Na taj način korisnik plaćenu naknadu koristi u potpunosti.

Standardni Flat pozivi odnose se na uobičajenu potrošnju korisnika. Uobičajena potrošnja korisnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim nepokretnim (fiksnim) mrežama od 00:00 do 24:00 sata, svakim radnim danom, subotom, nedjeljom i državnim blagdanom. Uobičajena potrošnja ne smatra se potrošnja koja prelazi 2000 minuta – tzv. Pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 2000 minuta prema nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, pozivi će se obračunati prema definiranoj cijeni u BTnet Cjeniku. Standardni flat pozivi ne odnose se na pokretne mreže, međunarodne pozive i pozive prema brojevima sa posebnom naplatom. Uspostava za pozive iznosi 0,15 kn (PDV uračunat u cijenu)

Paketi:

  • Telefon
  • Telefon + Televizija
  • Telefon + Internet
  • Telefon + Televizija + Internet

Obračunska jedinica je sekunda, a obračunske tarife su dvije:

  1. 00 – 19.00 – 0,18 KN/min*
  2. 00 – 7.00 – 0,09 KN/min*

*Cijena je izražena bez PDV-a.

U paketima sa 120 minuta naknada za uspostavu poziva se ne naplaćuje.

Prekoračenje uključenog limita u određenom paketu obračunava se po cijeni ostvarenih razgovora navedenih tarifnih opcija.

Dodatna telefonska opcija DIJASPORA omogućava 30 minuta besplatnih razgovora sa inozemstvom.

Nazovite nas!