Dubravkin trg 5, 10000 Zagreb info@btnet.hr 0800 89 00 11

Telefon

Želite fiksnu telefonsku uslugu bez puno komplikacija? BTnet ima paket za Vas!

1play

TEL

dostupno i bez ugovorne obveze

HFC/100% optika

120 minuta

u fiksnoj hr mreži

prikaz broja

59,00  99,00

mjesečno

Više informacija o usluzi BTnet TELEFON

BTnet telefonska usluga je standardna na tržištu. Osim povoljnih tarifnih opcija i najpovoljnije tarife namijenjene međunarodnim pozivima, pruža i mogućnost korištenja jedne ili dvije telefonske linije bez mjesečne pretplate. Paketi uključuju 120 ili 2000 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Na taj način korisnik plaćenu naknadu koristi u potpunosti.

Standardni Flat pozivi odnose se na uobičajenu potrošnju korisnika. Uobičajena potrošnja korisnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim nepokretnim (fiksnim) mrežama od 00:00 do 24:00 sata, svakim radnim danom, subotom, nedjeljom i državnim blagdanom. Uobičajena potrošnja ne smatra se potrošnja koja prelazi 2000 minuta – tzv. Pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 2000 minuta prema nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, pozivi će se obračunati prema definiranoj cijeni u BTnet Cjeniku. Standardni flat pozivi ne odnose se na pokretne mreže, međunarodne pozive i pozive prema brojevima sa posebnom naplatom. Uspostava za pozive iznosi 0,15 kn (PDV uračunat u cijenu)

Paketi:

  • Telefon
  • Telefon + Televizija
  • Telefon + Internet
  • Telefon + Televizija + Internet

Obračunska jedinica je sekunda, a obračunske tarife su dvije:

  1. 00 – 19.00 – 0,18 KN/min*
  2. 00 – 7.00 – 0,09 KN/min*

*Cijena je izražena bez PDV-a.

U paketima sa 120 minuta naknada za uspostavu poziva se ne naplaćuje.

Prekoračenje uključenog limita u određenom paketu obračunava se po cijeni ostvarenih razgovora navedenih tarifnih opcija.

Dodatna telefonska opcija DIJASPORA omogućava 30 minuta besplatnih razgovora sa inozemstvom.

Nazovite nas!